SM7CZL

 

 

Radioaktiv

Den 17:e maj 2008 arrangerade ESR, Experimenterande Svenska Radioamatörer, www.esr.se, och FRO Helsingborg, www.hbg.fro.se, en radiodag på Djuramossa Beredskapsmuseum 10km norr om Helsingborg. På programmet stod föredrag om krypto, tysk radiomateriel, agentsändare och telekrig m.m. Utställningen visade äldre militär radiomateriel liksom dagens hemvärnsradioutrustning

                                                      

 

                                                     

En Svensk Tiger

 

                                                     

SM7NCI, Leif berättade om tysk militär radioutrustning.

 

                                                      

Agentstation i original. Paraset efter " Parachute " fallskärm.

Som namnet avslöjar användes den primärt vid landsättning av agenter. 

 

 

                                                     

Och en exakt kopia byggd av SM7EQL, Bengt.

 

                                                       

Hellskrivare.

 

                                                      

Välkänd Fälttelefon.

 

                                                      

Känns nog igen av många eller ?

 

                                                      

SET 19 station. Stridsvagnsradio.

 

Tillbaka