SM7CZL

 

Gitarr  

Källa Wikipedia

En gitarr är ett stränginstrument som består av en resonanslåda med flat botten och en lång hals försedd med en så kallad greppbräda. I halsens övre del finns ett huvud med stämskruvar, som används för att spänna strängarna till avsedd tonhöjd. Strängarna fästs i den andra änden i ett så kallat stall. Greppbrädan har tvärställda greppband med vars hjälp man frambringar olika toner. Gitarren har oftast sex strängar, vanligtvis stämda E A D G B E. Notskrift som används för gitarr kallas gitarrtabulatur.

Gitarren, som mycket påminner om gamban, kom till Europa från arabvärlden. I Spanien, där den använts sedan 1200-talet, finns bevarad en gitarr från 1500-talet. Under 1500-talet skrevs också de första kompositionerna för instrumentet.

Bland orkesterinstrumenten finns sex olika gitarrer: soprangitarren (oktavgitarren), altgitarren (kvintgitarren), cemballogitarren, kvartbasgitarren, kontrabasgitarren och den vanliga klassiska gitarren.

Under 1900-talet har gitarrer för speciella ändamål konstruerats och instrumentet har även elektrifierats. Elgitarren, som saknar resonanslåda och kräver en förstärkare, utgör numera ett grundinstrument inom en mängd populära musikstilar.

Akustisk gitarr

En akustisk gitarr är en gitarr som inte har någon mikrofon eller något annat elektriskt. Den utnyttjar helt och hållet akustiken som finns i klanglådan och träet. Oftast används nylonsträngar till akustiska gitarrer men stålsträngar förekommer. Den modell av akustisk gitarr som förekommer vanligast i Sverige kallas även klassisk gitarr, men det finns andra modeller inom popoch rock.

Den första gitarren skapades 1194 e.Kr. av spanjoren José Alguini. Den var inte så lik nutidens gitarr, utan var en låda med strängar gjorda av senor från getter. Istället för 18 band fanns bara 12. Utifrån detta utvecklades sedan gitarrerna och man kom att använda fler band och strängar av andra material, till exempel hästsvanshår omvirat av tunna ylletrådar. Efter att plastmaterialen fick sin spridning under 1900-talet kom man att använda nylon, som visade sig vara bäst lämpat.

En akustisk gitarr kan ha 6, 7 eller 12 strängar. Klassiska gitarrer brukar ha de höga strängarna av nylon medan folk-/popgitarrer brukar ha de höga strängarna av metalltråd. De låga strängar brukar vara spunna. 12-strängade gitarrer har dubblerade strängar - de fyra låga paren stämda i oktaver, och de två höga stämda unisont.

 Elgitarr

När gitarren "elektrifierades" på 1900-talet fick den en mer självständig roll. Tidigare hade gitarren framförallt fungerat som ackompanjemanginstrument, som i exempelvis flamenco. Elgitarren utgör ett grundinstrument inom en mängd olika musikstilar, till exempel rock, blues, punk, metal och rock'n'roll med flera. De mest betydande gitarrfabrikanterna från mitten av 1950-talet och till idag är Gibson och Fender.

En elgitarr är en elektrofon, tekniken är en mikrofon där strängarna är den svängande delen och det som brukar kallas "micken" är den del där magnet och spole sitter. Det är den delen som fångar upp de elektromagnetiska vågor som skapas när stålsträngar vibrerar. Det finns två sorters gitarrmikrofoner, single coil- och humbucker-mikrofoner. Om gitarren har mer än en mikrofon har den oftast också en mikrofonswitch, där man kan välja mellan de olika mikrofonerna eller kombinationer av dem. I övrigt är den ganska lik en vanlig gitarr, men istället för en ljudlåda har den oftast en solid kropp. Elgitarren kan även ha en svajarm, som är en utstickande spak från stallet, och med hjälp av den kan man spänna eller slaka strängarna och på så sätt höja eller sänka tonhöjden för att åstadkomma effekter. En elgitarr bör även ha uttag för förstärkarsladden.

En typisk elgitarr har 6 strängar, men det finns även 12-strängade varianter (4 låga strängpar stämda i oktaver, och två höga strängpar stämda i samma ton). Mer udda former är tvåhalsade gitarrer med 6 + 6 eller 6 + 12 strängar, samt 6 + 4 strängar, det vill säga en elgitarr- och en elbashals.

Midi gitarr

Under senare åren har även MIDI-gitarrer introducerats. Dessa är elgitarrer med extra elektronik där svängningsfrekvensen och anslagen omvandlas till midi-meddelanden, som skickas till en synthesizer, och gör det möjligt att få fram godtyckliga samplade eller syntetiska klanger.

Halvakustisk gitarr

Halvakustiska gitarrer har en klanglåda, liksom den helakustiska gitarren. En typ av halvakustisk gitarr använder en vanlig mikrofon för att fånga upp ljudet som uppstår i klanglådan. Andra typer använder mikrofoner av elgitarrstyp som kan monteras i ljudhålet på en vanlig gitarr. Den kommer då att fungera precis som en vanlig elgitarr. Den senare varianten kan kallas "spansk elektrisk", vilket kommer sig av att akustiska gitarrer ibland kallas spanska gitarrer och en spansk elektrisk gitarr är som en sådan, men med likadana mikrofoner som en elgitarr.

Klassisk gitarr

En klassisk gitarr, även kallad spansk gitarr, är en typ av akustisk gitarr. Den används vanligtvis av gitarrister som spelar klassisk musik, men förekommer även inom folkmusik. Den klassiska gitarren har vanligtvis sex strängar, där de tre höga strängarna numera oftast är gjorda i nylon och de tre låga strängarna är spunna. Nylonsträngarna ger den klassiska gitarren en unik, mångsidig och omfångsrik ljudbild.

 

Här ser Du min enda och nuvarande gitarr. Några ackord kan jag nog fortfarande även om jag sällan provar och aldrig övar !

                                          

Bilder, som jag inte visar men andra instrument som jag " fuskat " på, omfattar bland annat trumpet, kornett, ventilbasun, tombone och en del annat

Tillbaka