SM7CZL

 

Amatörradio i Danmark med anropssignalen OZ6TN.

Våren - sommaren 1966 flyttade vi till Farum i Danmark. Den 8:e augusti tillskrev jag   "Generaldirektoratet for Post-og Telegrafväsenet " och ansökte om dansk amatörradiolicens. I ett vänligt brev daterat den 15:e augusti 1966 meddelas att enbart danska medborgare kan få tillstånd. En viss " öppning " ges när man samtidigt informerade att om ev. nya bestämmelser skulle ändra beslutet, skulle man återkomma. 

Och minsann den 1:e november kommer det ett nytt brev från Generaldirektoratet sommeddelar att fr.o.m. den 1:e november 1967 träder nya bestämmelser i kraft. Även icke danska medborgare kan få amtörradiolicens. 

Trots att jag omgående sände in min ansökan dröjde det till den 8:e april 1968 innan jag kunde kvittera ut tillståndet. Var nu QRV med signalen OZ6TN. 

Den 16:e samma månad avverkades mitt första QSO från dansk mark med SM7DKL.Därefter många QSO främst på 80 meter telegrafi och SSB. Den enda antenn jag kunde sätta upp var en lågt hängande 2 gånger 19 meter lång dipol.

Den första Heathkit riggen, DX 20, såldes och en HW 12 byggsats inhandlades. Ganska snart insågs begränsningen med att bara köra SSB så efter en kort tid såldes även denna och ytterligare en byggsats införskaffades. Nu blev det en SB 101:a. 

Amatörradioperioden i Danmark blev kort men intensiv. Det sista OSO jag körde blev den11:e augusti och några dagar senare flyttade vi åter till Sverige.

Blev dock medlem i EDR, " Experimenterende Danske Radioamatörer " innan tillståndet hade beviljats.

 

Tillbaka